German Pietrain (GenomPLUS) varkens KI

EINDBEREN


De German Piétran GenomPLUS onderscheidt zich door de maximale vooruitgang op fokgebied, de vitale biggen en de lage aangeboren afwijking. Daarom voldoen deze vleesvarkens aan de economische criteria, zoals de gunstiger voederconversie. Deze homogene vleesvarkens bieden een hoge toevoegde waarde.