Pietrain varkens KI

EINDBEREN


Door hun bijzondere vleeskwaliteit van vooral de voor- en achterham en vanwege het door de consument gewenste geringe vetgehalte wordt dit ras als het "Varken met de 4 hammen" omschreven.