Yorkshire (Breeders) varkens KI

ZEUGENLIJN BEREN


Het ras Yorkshire wordt net als Landrace gebruikt als moederras. Dit ras presteert het beste als het gaat om de eigenschappen dagelijkse groei, voederconversie, magervleesgehalte en vleeskwaliteit. Daarom wordt dit ras ook gebruikt (echter in mindere mate) als vaderras voor vleesvarkens. Het ras beschikt over een hoge vruchtbaarheid en goede moedereigenschappen.